Foto: Henk ter Horst

Landbouwgrond ruilen langs N18? Meld je nu!

  Zakelijk

De nieuwe N18 doorsnijdt veel landbouwpercelen. Door het onderling ruilen van landbouwkavels wordt gepoogd om de percelen van dezelfde eigenaar naar die kant van de nieuwe N18 te verplaatsen, waar ook de bedrijfsgebouwen van de betreffende eigenaar staan. Hierdoor worden de transportkosten voor ondernemers beperkt, wordt het milieu gespaard en neemt de verkeersveiligheid toe, omdat er minder verkeersbewegingen zullen zijn.

Haaksbergen - Om dit te realiseren werken de LTO Noord-afdeling Haaksbergen en het Coördinatiepunt Kavelruil Overijssel (CKO, een samenwerkingsverband tussen LTO Noord en Kadaster) aan vrijwillige kavelruil. Onlangs is de eerste akte bij de notaris gepasseerd. Om goede ruilingen tot stand te kunnen brengen is de beschikbaarheid van ruilgrond noodzakelijk. Op deze manier ontstaat er ruimte om percelen te kunnen ruilen. Langs het traject van de nieuwe N18 in Haaksbergen was een agrariër die grond inbracht om vervolgruilingen mogelijk te maken.

De kavelruilcommissie heeft de wensen van alle burgers en agrarische grondeigenaren in de omgeving van de nieuwe N18 geïnventariseerd. Hiermee heeft de kavelruilcommissie zicht gekregen op de mogelijkheden om met andere partijen een concept-kavelruilplan voor te bereiden. Dit plan is, in samenspraak met de kavelruilcommissie en het Kadaster, vormgegeven.

Kavelruilcoördinator Tom Jannink zegt hierover: "Het is goed dat de eerste ruil een feit is. Een groot aantal is in voorbereiding. We hebben de meeste grondeigenaren inmiddels gesproken en een groot deel van hun wensen in beeld gekregen. Op basis daarvan is het concept-ruilplan grotendeels klaar. Uiteraard kunnen grondeigenaren die nog niet met de CKO commissie gesproken hebben zich nog melden bij de kavelruilcommissie."

Info Tom Jannink:
tel. 06-10 419 491

Meer berichten
Shopbox