In Rietmolen is behoefte aan 34 nieuwe woningen

  Politiek
Tien jaar geleden stond de kerk in de steigers bij een grootscheepse renovatie. De kans is groot dat er de komende jaren weer de nodige steigers opgebouwd zullen worden in Rietmolen om de gewenste woningen te realiseren.
Tien jaar geleden stond de kerk in de steigers bij een grootscheepse renovatie. De kans is groot dat er de komende jaren weer de nodige steigers opgebouwd zullen worden in Rietmolen om de gewenste woningen te realiseren. (Foto: Carlo ter Ellen / TC Tubantia)

Rietmolen - De gemeente Berkelland heeft samen met de projectgroep '(T)huis in Rietmolen' de woonbehoefte in het dorp langs de Schipbeek in beeld gebracht. Op basis hiervan zijn locaties in beeld gebracht in Rietmolen waar woningbouw mogelijk is.

Vanaf november 2018 is er een interactief proces met de inwoners van Rietmolen doorlopen om te komen tot een woonvisie. Hieruit blijkt dat er binnen twee jaar behoefte is aan 23 starterswoningen, zeven woningen in het duurdere segment en vier levensloopbestendige woningen/appartementen. Dit soort woningen zijn er op dit moment niet op de plaatselijke woningmarkt.

Om aan de behoefte te voldoen is er een aantal locaties in beeld. Het gaat om De Mölle, Maalderij Kuiper, Ravenhorst en Het Olland. Bij de Mölle is nog plek voor vier kavels, bij de Ravenhorst is ruimte voor een blok starterswoningen en bij Maalderij Kuiper kunnen mogelijk appartementen/patiowoningen gerealiseerd worden. Het Olland wordt in eerste instantie nog niet benut, maar er wordt wel onderzocht wat hier de mogelijkheden kunnen zijn op termijn.

De nu genomen principebesluiten leiden ertoe dat kan worden gestart met de concrete uitwerking van de plannen en het opstarten van verdere onderzoeken en planologische procedures.

Meer berichten