Fotobiënnale Haaksbergen met nieuwe sponsor naar dorpshart

  Cultuur

De Fotogroep Haaksbergen heeft een sponsorovereenkomst gesloten met Klaverblad Verzekeringen. Als hoofdsponsor steunt de verzekeraar de activiteiten van de fotoclub, met name de tweejaarlijkse Fotobiënnale Haaksbergen. Na twee succesvolle edities in het buitengebied, speelt de derde Fotobiënnale Haaksbergen zich dit jaar van eind mei tot en met oktober af in het dorpshart.

HAAKSBERGEN – Beide partijen hebben onlangs de handtekening gezet onder een overeenkomst die geldt voor een periode van vier jaar. Ruim voordat deze termijn afloopt, gaan Klaverblad Verzekeringen en de Fotogroep Haaksbergen om tafel zitten, om te praten over verlenging van de sponsorovereenkomst.
"Door sponsoring leveren we een actieve bijdrage aan de lokale samenleving. Zo laten wij graag onze maatschappelijke betrokkenheid zien'', aldus Sponsormanager Angela van Dalen van Klaverblad Verzekeringen.

Ben Lensink, Peter Karssies en Henk Jalving die de contacten met Klaverblad legden, zijn heel tevreden over het sponsorcontract. "We zijn ontzettend blij dat we de verzekeraar voor de komende jaren als hoofdsponsor aan onze vereniging hebben weten te binden. We passen goed bij elkaar. Voor de Fotobiënnale hebben we nu voor de komende jaren een goede basis van waaruit we verder kunnen werken aan kwaliteit, presentatie en continuïteit'', zegt fotogroepvoorzitter.

Peter Karssies benadrukt dat het voor de fotoclub noodzakelijk blijft co-sponsoren, overheden en fondsen te benaderen voor een bijdrage aan de Fotobiënnale. "Zo kunnen we rekenen op een bedrag van 2.500 euro van het Prins Bernhard Cultuurfonds en hebben we met enkele lokale ondernemers afspraken gemaakt tijdens de eerste Beursvloer Haaksbergen, een paar maanden geleden. Want behalve financiële ondersteuning, is voor ons ook sponsoring in natura van groot belang. Bovendien leert de ervaring dat dit tevens bijdraagt aan een breed draagvlak voor ons evenement binnen de Haaksbergse samenleving. Daar hechten we aan.''

Dorpshart

Na twee succesvolle edities in het buitengebied, speelt de derde Fotobiënnale Haaksbergen zich dit jaar van eind mei tot en met oktober af in het dorpshart. "Een nieuwe uitdaging'', vindt Henk Jalving, "maar we zijn er in geslaagd om ook hier een aantal fraaie fotolocaties te vinden. Het is goed te vernemen dat tot nu toe iedereen heel enthousiast en positief reageert. Middenstanders, grond- en pandeigenaren, gemeente en horecaondernemers hebben al medewerking toegezegd. We gaan er weer iets moois van maken.''
De locatie mag een andere zijn, het uitgangspunt blijft onveranderd: ook in het dorp zien de bezoekers opmerkelijke foto's op ongewone locaties en geprint op bijzondere materialen. Op een aantal plekken is het onderwerp thematisch.

De Fotogroep Haaksbergen hield in 2014 de eerste Fotobiënnale als onderdeel van het jaarprogramma ter gelegenheid van het 40-jarig bestaan. De buitenexpositie was toen te zien in het Scholtenhagenpark, de omgeving van de Oostendorper Watermolen en het Landschaps- en Waterpark Het Lankheet. Ook in 2016 was de buitententoonstelling in dit gebied. "We willen in toenemende mate met verschillende activiteiten naar buiten treden. Om te laten zien wat we in onze mars hebben en tegelijkertijd mensen te laten genieten van fotografie als creatieve en attractieve kunstuiting. Daartoe is onze Fotobiënnale een belangrijk evenement.

De beide voorgaande biënnales hebben vele duizenden bezoekers getrokken. Dat zal in de dorpskern niet anders zijn, verwacht de Fotogroep Haaksbergen. Dat is immers de plek waar mensen verpozen, winkelen, boodschappen doen, recreëren of een terrasje pikken. Dit jaar kan iedereen onderweg genieten van zo'n 130 foto's.

Meer berichten