Vorig jaar was de actie een groot succes.
Vorig jaar was de actie een groot succes.

Oud geld en zegels voor het goede doel

Haaksbergen - De Lionsclub Haaksbergen start binnenkort weer met de jaarlijks gecombineerde inzamelactie voor DE-punten en oud geld. En dat al voor de achtste keer op rij. Elk jaar wordt er weer meer ingezameld dan het jaar daarvoor.

Wat gaat er ook al weer gebeuren? Op verschillende locaties in Haaksbergen en in Buurse en de Hoeve komen binnenkort weer inzamelbussen te staan. Hier kan men oud geld, vreemd geld en gespaarde DE-punten inleveren. Nadat de actieperiode is geëindigd gaan schoolkinderen helpen de koffiepunten en het geld te tellen. Hierdoor zit er voor leerlingen ook nog een reken- en aardrijkskundig leerelement in. Net als voorgaande jaren zijn de 'koffiezegelopbrengsten' bedoeld voor de Voedselbank Enschede-Haaksbergen. Douwe Egberts verdubbelt het aantal punten en levert hiervoor pakken koffie ten behoeve van minder-draagkrachtige koffiedrinkers. De opbrengst van het oude geld, dat voor verzamelaars vaak nog grote waarde heeft, wordt gebruikt om in Derdewereldlanden staaroperaties uit te voeren. Dankzij de inzameling vorig jaar konden 450 staarpatiënten in de Derde Wereld geholpen worden.

Meer berichten