Toon Rouwenhorst met een kerkuil in zijn hand. "Dit jaar zijn liefst 62 jonge kerkuilen geringd."
Toon Rouwenhorst met een kerkuil in zijn hand. "Dit jaar zijn liefst 62 jonge kerkuilen geringd."

Haaksbergse uilen gedijen bij overvloed aan meikevers

HAAKSBERGEN - Het gaat prima met de meeste uilen in Haaksbergen. De kerkuil en steenuil hebben dit jaar veel jongen grootgebracht. De uilenliefhebbers in Haaksbergen hebben geen reden tot klagen. Toch is het volgens hen goed dat belangstellenden meer te weten komen over deze nachtvogels. Bij IVN Haaksbergen wordt daarom donderdag 15 november een lezing gehouden.

Het leven van de steenuil en kerkuil staat centraal in deze bijeenkomst in het IVN-gebouw aan de Dievelaarslaan 2. Han Roordink van stichting Hofvogels verzorgt de lezing. IVN Haaksbergen heeft deze organisatie uitgenodigd om uitleg te geven over de uil. "We hebben in het verleden vaker lezingen georganiseerd. Die werden verzorgd door Chris Klok van onze uilenwerkgroep, maar hij is twee jaar geleden overleden", zegt contactpersoon Willem Jan Westerholt van de Haaksbergse uilenwerkgroep. Zijn collega Toon Rouwenhorst is een van de leden van deze werkgroep, die elk jaar de uilenkasten inspecteert. In het buitengebied van Haaksbergen zijn meer dan tweehonderd broedkasten opgehangen. Rouwenhorst en zijn collega's helpen deze nachtdieren een handje. Door het ophangen van de kasten is het voor uilen een fluitje van een cent om een geschikte broedplaats te vinden.

Meikevers en muizen
De steenuil en kerkuil vinden het geschikte onderkomens om hun jongen groot te brengen. Dit jaar zijn liefst zestig jonge steenuilen en 62 jonge kerkuilen geringd. De steenuil heeft geprofiteerd van de enorme hoeveelheid meikevers. Evenmin was er een gebrek aan muizen. Op de menukaart van de steenuil staan onder meer muizen en meikevers. "Ze eten ook regenwormen. Maar die hebben ze dit jaar veel minder gegeten doordat het voorjaar en de zomer droog en warm waren. Daardoor zijn de uilenkasten ditmaal ook veel schoner gebleven. Er was weinig vocht", zegt Rouwenhorst. Toch kunnen uilen er een enorme bende van maken. De ontlasting van kerkuilen is verre van aangenaam. "Ze kunnen enorm schijten. Het lijkt wel Bulgaarse yoghurt", zegt Westerholt. Eigenaren van erven moeten de poep van de uil voor lief nemen als ze een uilenkast plaatsen.

Zeldzaam
In het Haaksbergse buitengebied leven niet alleen bosuilen, kerkuilen en steenuilen. Rouwenhorst heeft ook wel eens ransuilen gezien. Maar zij laten de uilenkasten links liggen. "Ransuilen broeden in bossen. Ze zijn er wel. In de winter komen ze zelfs bij elkaar. Dan zitten ze overdag in een groep op een beschutte plaats. Aan de Kienvenneweg bij Rekken heb ik ze onlangs nog gezien", zegt Rouwenhorst. De velduil daarentegen is veel zeldzamer. "Die broedt op de grond en zal nooit een nest in een uilenkast maken", weet Rouwenhorst.

Lezing
De lezing op donderdag 15 november in het IVN-gebouw begint om 19.30 uur en duurt tot 21.45 uur. De entree bedraagt 2,50 euro. Kinderen en IVN-leden betalen een euro. In de pauze is er koffie.

Meer berichten