Chiel van der Scheer (SHP, links) en André Kooij (MBS) zijn blij met de samenwerking.
Chiel van der Scheer (SHP, links) en André Kooij (MBS) zijn blij met de samenwerking.

VVV neemt intrek in locatie MBS

Haaksbergen - De Stichting Haaksbergen Promotie (SHP) verhuist naar de MBS. Dat is dinsdag vastgelegd in een intentieverklaring. Dit betekent de integratie van de winkelfuncties van beide organisaties binnen de bestaande locatie van de MBS aan de Stationsstraat. De identiteit en functie van beide organisaties blijft hierbij behouden.

De SHP, MBS en gemeente Haaksbergen hadden al langer wensen en ideeën om de samenwerking te intensiveren. De ontwikkeling rondom het nieuwe Kulturhus noodzaakte SHP tot het vinden van een nieuwe locatie.

In de achterliggende periode zijn meerdere overleggen gevoerd over de wijze van samenwerking en invulling daarvan. Daarnaast zijn gezamenlijk voorbeeldlocaties bezocht, waar al langere tijd een museum gecombineerd wordt met een toeristisch infopunt. "De enthousiaste verhalen die we daar hoorden en de zichtbare voordelen hebben ertoe geleid dat we snel dichter tot elkaar zijn gekomen. De intentieverklaring is hiervan het eerste concrete resultaat", beamen woordvoerders André Kooij (MBS) en Chiel van der Scheer (SHP).

Beide organisaties zien voordelen op het vlak van uitgebreidere openstelling voor toeristen en inwoners, de promotie en marketing van Haaksbergen, gecombineerde inzet van financiële middelen en het feit dat beide organisaties grotendeels draaien op enthousiaste vrijwilligers met passie voor de organisatie.

De komende maanden worden de plannen verder geconcretiseerd met als doel de VVV (de winkel van SHP) te integreren in de huidige MBS-winkel. Het streven is om de volledige integratie begin volgend jaar af te ronden.

Meer berichten