Robin Engel van Rijkswaterstaat bij het Twentekanaal in Eefde. "Op dit moment zitten we in de situatie dat we de pijn moeten verdelen.''
Robin Engel van Rijkswaterstaat bij het Twentekanaal in Eefde. "Op dit moment zitten we in de situatie dat we de pijn moeten verdelen.'' (Foto: )

'Het is nog nooit zo droog geweest'

Rijkswaterstaat heeft vorige week niveau 2 voor droogte afgekondigd, ofwel code oranje. Dit betekent dat in delen van het land sprake is van een watertekort. "Op dit moment zitten we in de situatie dat we de pijn moeten verdelen'', zegt Robin Engel van Rijkswaterstaat. "Er zijn regionaal watertekorten en daar moeten we naar handelen. Dus verdelen we het water dat er is zo goed mogelijk.''

Twente - Zo droog als nu heeft Engel het nog niet eerder meegemaakt. "Het is nog nooit zo droog geweest'', zegt Engel. Deze week zijn de droogtecijfers van 1976 doorbroken. Er is een landelijk crisisteam ingesteld om het ManagementTeam Water (MTW) te adviseren.

Drinkwater is er nog genoeg, zo liet het MTW weten, direct vergezeld van de oproep 'verspil het niet'. "Per week bekijken we hoe we er voor staan'', zegt Engel. "We proberen de droogteperiode door te komen. De clou is dat we geen water kunnen maken. We moeten het doen met het water dat er is. We werken met draaiboeken die we klaar hebben liggen voor dergelijke situaties en passen deze toe. Dit doen we in overleg met de provincies en de waterschappen. Niveau 3 is nog ver weg, maar dit moet natuurlijk niet weken zo doorgaan".

Bij het verdelen van het water wordt de verdringingsreeks toegepast. "Er zijn draaiboeken voor'', zegt Engel. "We verzinnen niets nieuws, we voeren het beleid uit dat in de Waterwet is verankerd. Het is een leidraad, die we toepassen en dat doen we in goed overleg.''

Vier categorieën vormen in de verdringingsreeks een rangorde in mate van belangrijkheid voor het verdelen van water. "Het belangrijkste is de veiligheid: de dijken en de keringen'', legt Engel uit. "Als onze dijken het begeven dan krijg je grote problemen en dat moet je niet willen. In categorie 1 zit ook de natuur die onherstelbaar beschadigd kan worden. We willen schade aan zeldzame natuurwaarden, zoals bijvoorbeeld in veengebieden, zoveel mogelijk voorkomen.''

Categorie 2 in de verdringingsreeks zijn de nutsvoorzieningen, voor drinkwater en energie. Onder 3 vallen de hoogwaardige of kapitaalintensieve gewassen, zoals bloembollen en de boomteelt. Ook het proceswater voor de industrie valt onder 3. Categorie 4 zijn de overige economische belangen, zoals de scheepvaart, de 'gewone' landbouw, waterrecreatie en de natuur die tegen een stootje kan. Categorie 4 is nog niet op slot gezet. Engel: "Maar als de droogte aanhoudt, zou het kunnen dat we de komende tijd moeten gaan korten. We zijn nu begonnen met het aanspreken van de zoetwaterbuffer in het IJsselmeer.''

Op verschillende plaatsen worden extra pompen ingezet. "De waterstanden in de rivieren dalen en de opvoerhoogte neemt toe, waardoor de pomp vermogen verliest. Dan moeten we extra pompen bijzetten om dezelfde hoeveelheid water naar het achterland te krijgen.''
 

Zie voor meer informatie www.rws.nl/droogte.

Meer berichten