Raad beslist in september over locatie nieuwbouw Assink lyceum

HAAKSBERGEN – Het onderzoek naar de beste locatie voor de nieuwbouw van Het Assink lyceum vordert gestaag. Eind september neemt de gemeenteraad een beslissing.

De gemeente en de school hebben een lijst van aanvankelijk negentien optionele locaties teruggebracht naar zeven plekken. Na onder meer gesprekken met grondeigenaren en nadere bestudering van de ruimtelijke mogelijkheden worden binnenkort de twee beste beschikbare locaties geselecteerd. Daarvan moeten vervolgens nog wel de financiële consequenties nader onderzocht worden.

Het oude college van B&W en de bestuurder van Het Assink lyceum dragen hun bevindingen nu over aan de nieuwe gemeentebestuurders. Zij krijgen een rapportage over het onderzoek van de afgelopen maanden en de conclusies tot nu toe. Het is vervolgens aan het nieuwe college en de school om een besluit te nemen over een of twee voorkeurslocaties en een onderzoek naar de financiële dekking. Dat is ook het moment dat de locaties bekend worden gemaakt.

De leerlingen maken ook gebruik van twee binnensportaccommodaties. Afgelopen periode is in beeld gebracht wat het huidige gebruik en de toekomstige behoefte is aan binnensport. Daarbij is behalve naar het voortgezet onderwijs ook gekeken naar andere gebruikers, zoals basisscholen en sportverenigingen. Verder is de technische staat van alle gymzalen onderzocht. De eerste bevindingen van het onderzoek naar binnensport deelt de gemeente binnenkort met vertegenwoordigers van verenigingen en het onderwijs.

Meer berichten