Stichting Leergeld Haaksbergen stelt zich ten doel te voorkomen dat kinderen in de leeftijd van 4 tot 18 jaar om financiële redenen niet of onvoldoende deelnemen aan activiteiten op school en in het sociaal-maatschappelijk leven. Archieffoto.
Stichting Leergeld Haaksbergen stelt zich ten doel te voorkomen dat kinderen in de leeftijd van 4 tot 18 jaar om financiële redenen niet of onvoldoende deelnemen aan activiteiten op school en in het sociaal-maatschappelijk leven. Archieffoto.

Haaksbergse kinderen in de knel geholpen door Stichting Leergeld

Haaksbergen - Haaksbergen kent sinds vorige week een Stichting Leergeld. Stichting Leergeld Haaksbergen stelt zich ten doel te voorkomen dat kinderen in de leeftijd van 4 tot 18 jaar om financiële redenen niet of onvoldoende deelnemen aan activiteiten op school en in het sociaal-maatschappelijk leven.

Tijdens de behandeling van het raadsvoorstel 'Besteding van de extra middelen ter bestrijding gevolgen kinderarmoede' werd door het college uitgesproken dat actief zou worden gekeken naar de mogelijkheden van het opzetten van een stichting Leergeld voor Haaksbergen. In de daarop volgende maanden is door een kleine initiatiefgroep in samenwerking met wethouder Van Spiegel verkend of dit haalbaar zou zijn. Na een paar maanden stevig doorwerken is de Stichting Leergeld Haaksbergen op 26 april formeel opgericht. Voorzitter is Wim Briggeman, die onlangs afscheid nam van de gemeenteraad.

De stichting staat los van de gemeente Haaksbergen, maar is voor een deel van haar inkomsten afhankelijk van de gemeente. Daarnaast zal de stichting door middel van giften, donaties en sponsoring eigen middelen genereren om haar doelstellingen te kunnen verwezenlijken. De stichting sluit zich aan bij de landelijke vereniging Leergeld en zal werken volgens de formule die al in meer dan 100 andere gemeenten wordt toegepast. 

Deze formule houdt in dat na een aanvraag een huisbezoek plaatsvindt om de problematiek in kaart te brengen. Daarna wordt een oplossing voorgesteld en vindt waar dat noodzakelijk is vergoeding plaats in natura of in de vorm van betaling van kosten aan clubs en scholen. De stichting gaat samenwerking zoeken met andere lokale stichtingen en de scholen in de gemeente Haaksbergen.

Het stichtingsbestuur bestaat naast Wim Briggeman uit Ineke Kors, Harry Naber, Marcel Diepenmaat, Vincent Heutinck en Wim Briggeman. Het bestuur is op dit moment volop bezig met het zoeken naar vrijwilligers voor het afleggen van de huisbezoeken en de coördinatie van de inzet van vrijwilligers. Het doel is om uiterlijk 1 januari 2019 volledig operationeel te zijn.

Meer berichten